Unter Bauern

Duitsland/Frankrijk 2009 - 100 min.

Genre: Drama, Historisch

Regie: Ludi Boeken
Script: Otto Jägersberg, Imo Moszkowicz, Heidrun Schleef Naar de roman:
Producer: Karl Baumgartner
Met: Veronica Ferres, Armin Rohde, Louisa Mix, Margarita Broich, Martin Hornm, Lia Hoensbroech
Premièreweek: 30 september 2010
Filmnummer: 65260100

Het begin is in de Eerste Wereldoorlog. Siegmund “Menne” Spiegel, van Joodse afkomst, strijdt zij aan zij met zijn Duitse kameraden en stelt zijn leven ten dienste van zijn vaderland. Hij redt een vriend en voor zijn verdiensten wordt hij bekroond met het IJzeren kruis voor uitzonderlijke heldhaftigheid. 25 jaar later, het is dan 1943, is Menne een succesvol paardenhandelaar geworden maar volksheld is hij niet meer. Hij heeft voor hemzelf en zijn vrouw Marga en hun dochtertje Karin een deportatiebevel ontvangen. Wat de gevolgen daarvan zijn is hem in de eerste oorlogsjaren wel duidelijk geworden. Hij bezoekt zijn oude oorlogskameraad Heinrich Aschoff en na een kort onderhoud besluiten ze dat Menne’s vrouw en hun dochtertje bij hem gaan onderduiken en dat Menne zelf een andere plek zoekt. Menne duikt onder bij de boer Pentrop op de zolder en komt nauwelijks meer naar buiten. Twee lange stressvolle jaren breken aan zonder contact met zijn gezin. Marga en Karin nemen een andere identiteit aan en nemen deel aan het dagelijkse boerenleven van de familie Aschoff. Met het in huis nemen van Marga en haar dochtertje breekt een periode van grote spanningen aan op het boerenhof van Aschoff. Alleen de boer en zijn vrouw kennen hun ware identiteit. Het laten onderduiken van Joodse mensen wordt door de Nazi’s bestraft met de doodstraf voor hun en de helpers. De Spiegels integreren echter snel en na aanvankelijk wantrouwen ontwikkelt zich een diepe vriendschap tussen Marga en de jonge dochter des huizes, Anni. Echter de Nazi’s zijn waakzaam en houden alles in de gaten. Als Marga in het dichtstbijzijnde dorp wordt herkend, komt Anni achter de waarheid over haar nieuwe vriendin. Ze komt in tweestrijd tussen de liefde die ze heeft voor haar vriend, lid van de Hitlerjeugd, en die voor Marga en haar eigen familie.

Korte synopsis
Verfilming van de memoires van de joodse Marga Spiegel. Hierin beschrijft ze hoe moedige boeren van 1943 tot het eind van de oorlog haar man hebben verstopt en haarzelf en haar dochtertje onder valse naam op de boerderij hebben laten wonen.

Achtergrond 
Ludi Boeken (1951) geboren in Amsterdam en thans al meer dan 20 jaar woonachtig in Parijs won meerdere prijzen waaronder de Nipkowschijf voor De Ontmaskering (NOS) en een Emmy Award. Voor de regisseur was het een herkenbaar verhaal. Zijn familie heeft zelf geleden tijdens WOII onder de Nazi’s. Interview met Ludi Boeken (Bron: de Volkskrant)

“Unter Bauern” is gebaseerd op de herinneringen van Marga Spiegel (1912-11 maart 2014), geboren Rothschild en tante van de toenmalige President van de Joodse Raad in Duitsland, Paul Spiegel. In haar boek uit 1969 met de titel “Retter in der Nacht”, beschrijft ze hoe moedige boeren in Münsterland van 1943-1945 haar man hebben verstopt en haarzelf en dochter onder een valse identiteit hebben opgenomen. De boeren accepteren hun Joodse gasten vanzelfsprekend. Dat ze daarbij helden werden komt niet in hun op. Ze zijn niet politiek gemotiveerd, maar enkel mensen die zonder lang beraadslagen andere mensen in nood helpen, enkel gedreven door hun eigen moraal. In dit geval riskeren ze hun eigen leven en hebben ze een enorme moed getoond. In Yad Vashem zijn hun namen vereeuwigd: Heinrich Aschoff, Hubert Pentrop, Bernhard Südfeld, Heinrich Silkenböhmer en Bernhard Sickmann. Met de film UNTER BAUERN wordt voor het eerst filmisch aandacht besteed aan deze geschiedenis. In geheel Duitsland woonden ten tijde van WOII 70 miljoen mensen, slechts enkele honderden Joden hebben ondergedoken gezeten bij boeren